Archive for mars, 2011

Tillbyggnad

Här kommer färdiga fasadritningar på ett hus som nu bara är ett fritidshus och ska byggas till. Då blir det en villa på runt 200 kvm.

newengland

Markplanering

Förra veckan gjorde vi två markplaneringsprojekt. Här kommer den andra.

markplanering

Dagens skiss

Här kommer en markplaneringsskiss som jag gjorde idag åt Gerum Bygg.

trädgård

Dagens skiss

Här kommer dagens skiss. Ett hus på 180 kvm i två plan som vi ritade åt Trivselhus.

3d skiss
fasader

3D illustrationen

Nu är illustrationen nästan färdig.

vallentuna

Nästan färdigt

Vallentuna

En test till

Här kommer en testbild till.

Vallentuna

3D illustration

Håller på att ordna en 3d illustration och just nu gjorde jag några bilder för att testa hur olika belysningskombinationer funkar.

Sluttningshus

Några inlägg nedan hittar ni början av det här projektet (3D skiss). Nu är det färdigt.

sektion3d skiss

Tegel och trä

Tegel

Puts

3d skiss

Nu testar vi lösningen i 3d.

3d skiss

Avstyckning av tomt

Vi har en någorlunda svårbebyggd tomt som ska styckas av och före det måste man visa att det går att bygga tomten med ett hus som anpassar sig till omgivningen och dessutom är handikappanpassad.

Avstycknings skisser

Tillbyggnad

Några sista dagar håller vi på att rita detta hus. Det är en tillbyggnad och bilden åt vänster visar första skissen och nu det ser ut så, visas på högra sidan.

tillbyggnad