Archive for juni, 2011

Sten och trä

sten och trä

Besiktigat och klart

Idag fick vi ett mail från Willa Nordic med några fina bilder på ett hus som Peo Oskarsson ritade förra året. Nu är det besiktigat och klart och jag lägger några bilder som visar hur det gick från början.

skiss

3dvyhus vid sjönhus vid sjönhus vid sjön

Nya plan och bygglagen (PBL)

Det var nu ett tag sedan nya lagen trädde kraft (den 2 maj 2011). Det blir mer kontroll, mer jobb och taxan justeras :)

Handlingstiden skulle vara maximalt tio veckor och kan förlängas med tio veckor till. Redan under handlingstiden kontrolleras byggnadens tillgänglighet. Innan byggnadsarbetet får starta måste man ha både bygglov och startbesked. Kontrollansvarig (tidigare kvalitetsansvarig) ska uppges redan i bygglovsansökan. Kommunen ska besöka byggarbetsplats hos större projekt minst en gång under byggtiden samt ett slutsamråd på plats när byggnaden är färdig.

Det här var lite kortfattad men ni hittar mer info hos er kommun.

Tips

Vi brukar maila ritningarna i .pdf format till våra kunder. Ibland blir det svårt att få de ut i rätt skala och då lägger jag en print screen på hur man skriver ut det själv. De flesta av de ritningarna är i A3 format då måste man välja rätt pappersstorlek och sedan låta skalan vara ”None” eller ingen anpassning till pappers storleken. Filen ska skrivas ut som den är.

skriva ut

Dagens skiss

Här kommer ett hus som jag ritade idag. Huset är på 140 kvm boyta och kunden vill att det blir i lantlig stil i ett plan med stående panel.
Lantlig stil

Dagens skiss

Relationshandling

Nu är det dags för att rita relationshandlingen på ett renoveringsprojekt som nu är klart. Här kommer några kort på hur huset ser ut nu.

renovering

Att inreda vindar

Nu hjälper vi tre stycken familjer att inreda vindar ovanför deras lägenheter. Byggnaden ligger i centrala Göteborg, dessutom sitter vi i lokalen vid gatunivån.

inreda vind

Dagens skiss

Efter den långa helgen är vi igen i gång och här kommer ett hus som ritades av Peo Oskarsson och färgsättning ordnade Jonna Berg. Huset är på cirka 320 kvm i New England stilen.

New England stil

Nya fönsterskyltar

fonsterskylt