Markplanering

För tre dagar sedan gjorde vi en skiss på en markplanering, nu efter några samtal med kunden och några justeringar, kommer den senaste varianten. På framsidan, mot gatan provar vi med hjälp av murar i natursten, terrasser upp till marken tills den når samma nivå som marken bakom huset. På väg uppåt ordnar vi ett garage och några uppställningsplatser samt vändplats. Framför huset blir det ett plan yta som ligger 4,5 meter från gatunivån. Utsikten som man får när man kliver ut från huset blir otroligt vacker.

markplanering

Kommentera