Ny spännande utställning om Samhällsbyggnadsforskning

Vi fick ett mail angående utställningen Samhällsbyggnadsforskning så vi hjälper att sprida denna inbjudan vidare…

 

Under december får du chansen att ta del av Chalmers samhällsbyggnadsforskning som i internationella samarbetsprojekt med akademiska, industriella och offentliga partners tar sig an komplexa problem både inom utbildning och forskning. Det handlar om att ge människor en god livsmiljö där en långsiktig god hushållning med mark, vatten, naturresurser och energi samt ekonomisk tillväxt och utveckling främjas. Projekten visas i Chalmers utställning på Lindholmen.
Chalmers presenterar just nu pågående projekt i en utställning i huset Kuggens entréplan på Lindholmen i Göteborg. Utställningen synliggör styrkor inom tvärvetenskaplig forskning och utbildning, som bidrar till att lösa utmaningar och verkar för en hållbar framtid. Syftet är att låta en bredare publik ta del av vad som händer inom Chalmers åtta styrkeområden. Utställningen är öppen på kontorstid för alla som är intresserade – allmänhet såväl som studerande, forskare och näringsliv.

 

Plats:                   Kuggen, på Lindholmspiren, Göteborg

Tid:                      2011-12-01 – 2011-12-21 vardagar kl 8-17

Projekt inom Samhällsbyggnad som visas i december:

 • Från idé till färdig byggnad
  sommarkurs där studenterna ritar småhus i trä och där vissa projekt går vidare och byggs i full skala i samarbete med ett gymnasium.
 • Homes for tomorrow
  skapar framtidens hem med fokus på lågt material- och energibehov (miljömässig hållbarhet), förståelse för upplevelsen av hem (social hållbarhet) o konkurrenskraft och förankring i verklighetsstudier (ekonomisk hållbarhet)
 • KEEP IT   
  brädspel som har tagits fram som en utbildningsprodukt för det Kenyanska  skolsystemet i samarbete med de två involverade organisationer, Wildlife Clubs of Kenya och KEEP. Det syftar till att lära ut inom ämnen som bevaring av skogen, djur och natur, sophantering och föroreningar.
 • Milparena  
  renovering av äldre bostadsområden med fokus på energieffektivisering
 • Reality Studio
  masterskurs för studenter från olika discipliner som tar formen av ett  verklighetsbaserat projekt i subsahariska Afrika, senast Kisumu, Kenya.
 • Re-Bo  
  rätt kunskap för hållbar renovering – hur balanseras arkitektoniska, kulturhistoriska och sociala värden tillsammans med miljöhänsyn och kostnadseffektivitet?
 • Solar Decathlon 
  internationell arkitekturtävling där studenter från olika discipliner (arkitekter och ingenjörer) påbörjat konceptarbetet. Ett mindre hus som ska kunna fraktas till tävlingsplatsen (USA alt Kina) där det är med och tävlar i 10 olika grenar.
 • Urban Archiutecture
  masterskurs där studenterna gör en kartläggning av Göteborg genom insamling med syftet är att utforska och utarbeta nya alternativa utvecklingsmöjligheter för staden.
 • Wernstedts-skissen
  arkitekttävling för studenter, som i år genomfördes som ett samarbete med Vägverket och handlar om järnvägsstationen på Korsvägen för Västlänken.

Visuellt presenteras projekten som svarta strålarna från Kuggens centrum. Centrumbildningar representeras som enheter i en grön stråle.
Projektledare för Samhällsbyggnads utställning är Tabita Nilsson, Arkitektur på Chalmers.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Nina Ryd, styrkeområdesledare för Samhällsbyggnad på Chalmers
nina.ryd@chalmers.se

Chalmers styrkeområde Samhällsbyggnad
Chalmers styrkeområden

Uställningen i Chalmers Kalendarium

Kommentera