Färgsättning – flerbostadshus

Idag gjorde vi den här ritningen (färgförslag) som visar olika kulör på hela huset, samtliga viktiga delar. På själva ritningen är kulörerna ungefärliga men då skriver vi NCS koder så att det blir lättare att hitta just den färgen på platsen sen.
kulör och material på hus

Kommentera