Något nytt

Det här projektet började som vanligt, som alla andra.  Men någonstans under tiden fick vi veta att husets byggnadsyta skulle minskas drastiskt (från 170 till 110 kvm). Det är ett flerbostadshus med fem lägenheter från början (två på 70 kvm och tre på 45 kvm) och nu när byggnadsytan är 110 kvm var vi tvungna att minska antal lägenheter till fyra och varje kvadrat meter räknas nu.  För att maximera bostadsytan hittade vi en lösning med trappan till plan 2 som gör att man förlorar minst av ytan på trapphuset. Men stilmässigt funkar inte den lösningen. Då utvecklade vi idén vidare och kom fram till ett utseende som ser ut som den moderna stilen med klassiska inslag. Så ser de digitala skisserna ut just nu. Vi jobbar vidare med detta :)klassiskt hus med modernt insida

Kommentera