Archive for oktober, 2013

Fasadfärg

Det här huset ritade vi nu klart. Bygglovshandlingen ska lämnas in snart och här visas en fasadfärg undersökning.

Fasad färg - villa i göteborg