Archive for februari, 2014

Från skiss till färdigt hus

Igår hade vi slutsamråd på detta hus, som ligger i Strömstad. Peo Oskarsson gjorde skissen i september 2012. Vi har hjälpt byggherren som bor i Oslo med skisser, bygglov och upphandling av entreprenad. Peo har även varit kontrollansvarig. Det är kul att följa hela processen från skiss till färdigt hus. Som ni ser så har det inte varit några ändringar alls från första skissen.

Mjöbäcksvillan fick förtroendet att bygga huset.

 

Räcke runt trappa

Räcke eller något annat? :)

Här kommer några bilder från ett inredningsprojekt som vi gör här i Göteborg. Det är fortfarande lite rörig runt om men räcket är någorlunda färdigt. En ytterligare tanke är att en stor VITA Eos taklampa ska vara i mitten.

ritades av Nikola Drincic

markplanerings skiss – kortedala torg

Vi håller på att rita ett flerbostadshus som snart ska byggas på Kortedala torg. Bygglovshandling ska lämnas nu vilken dag som helst och innan vi visar hur huset ser ut kommer här en skiss på markplaneringen framför huset mot torget. Den största utmaningen här var att skapa en osynlig gräns mellan det offentliga (torget) och den privata ytan (uteplats/gård framför huset). Man skulle kunna fråga sig vad som gör ett bra flerbostadshus på ett torg och det gäller att hitta ett bra förslag. Stadsbyggnadskontoret vill att marken framför huset blir en förlängning av torget och då kom vi på att hela ytan blir öppen men att den lutar lite uppåt mot huset och avslutas med tegelmurar som är inte högre än 1,2 meter och som formar tre olika mötesplatser. Då blir det svårt för de som promenerar genom torget att gå för nära huset och på andra sidan är det inget som hindrar att använda den lutande gräsmattan för att sitta, ligga mm. Men själva lutningen tvingar dem att titta mot torget istället mot huset.

Huset och markplaneringen ritades av Nikola Drincic.

 

markplanering kortedala torg

Fjällstuga i Ramundberget

Nu är det klart för inflyttning i fritidshuset som Peo Oskarsson ritat i fjällvärlden.

Dagens skiss

Dagens skiss blir ett tillbyggnads projekt som ritades av Nikola Drincic. Befintligt hus saknar en bra entré samt ett sovrum till och som vanligt det är ont om förvaringsutrymme. Tillsammans med tillbyggnaden ska huset göras om till en lite modernare utseende.

Odling av tegel?

Ja, idag är detta möjligt. Det biotekniska företaget BioMason har utvecklat en metod för odling av material genom att använda mikroorganismer i kombination av naturliga material. Enligt BioMason uppgick den globala cementproduktionen 2008 till 2,8 miljarder ton, vilket med dess förädlingsprocess och transporter bidrog till 40 % av de globala koldioxidutsläppen kopplade till byggbranschen.

Att odla cement kan enligt BioMason göras utan negativ påverkan på den omgivande miljön.

En innovation i rätt riktning tycker vi på Arkitektrådet.

Källa (Arch Daily)

1 ½ plans hus i modern stil

Detta 1 ½ plans hus ritades med önskemålet från kund att bygga en annorlunda modern villa.