Archive for the ‘Bygga hus’ Category

på besök

Förra veckan var vi på besök hos en kund som har byggt färdigt. Här kommer några bilder.

arkitekt ritad husarkitekt ritad hus

Intressant läsning om nybyggda villor – signerat Anders Dahrenberg

Lite Söndagstankar om priser på nybyggda villor då denna fråga är ständigt återkommande från både kunder och vänner i media.

Blev lite långt men stå ut…

Husets konstruktion styr kostnaden för att bygga det. 1-planshus är dyrare att bygga än 1,5-planshus. Detta för att grundläggningsarbeten är dyrare än att bygga på höjden. Det finns också dyrare och billigare grundkonstruktioner.

Det är dyrare att bygga vinklar och vrår än att bygga en fyrkantig låda. Burspråk, balkong och takkupor är exempel på fördyrande konstruktioner.

– Ett hus kan byggas billigare om du låter konstruktionen gå före estetiken. Istället för att först välja hur huset ska se ut, säger du hur långt det ska vara mellan reglarna för att fönstren ska passa in emellan utan att behöva göra förstärkningar vid reglarna. Du använder dig av mått som gör att du inte behöver beskära gipsskivorna för att de ska passa. Husets utseende blir då anpassat efter det billigaste sättet att bygga.

Och det är så de billigare hustillverkarna har kommit ner i pris för sina hus. De tillverkar hus med enkel konstruktion som är billig att uppföra, i kombination med de billigaste materialvalen. Estetiken kommer då i andra hand.

Arkitektritade hus blir generellt sett ofta dyrare än icke arkitektritade, eftersom den som väljer att anlita en arkitekt har högt ställda estetiska krav. Man vill att arkitekten ska rita ett unikt hus och ofta handlar det om dyrare konstruktioner, annorlunda fönsterplaceringar, udda mått och exklusiva materialval som gör att priset sticker iväg.

– Om jag fick i uppdrag att designa, projektera och bygga ett så billigt hus som möjligt så skulle jag kunna komma under de billigaste hustillverkarnas priser.

– Men de som anlitar en arkitekt gör oftast inte det för att bygga billigt, utan för att bygga anpassat efter sina speciella önskemål och tomtens möjligheter, gärna med estetiska förtecken – dvs vackert. Och då sticker kostnaden iväg, självklart.

Om huset är prefabricerat eller inte har inte så mycket att göra med om det är arkitektritat eller inte. Det finns hustillverkare som bygger hus i samarbete med arkitekt efter kundens önskemål. En viss begränsning innebär det dock för estetiken. Arkitekten är här tvingad att hålla sig inom vissa givna mått och konstruktionslösningar som prefabriceringen tillåter.

Vad gäller byggmaterial, konstaterar vi att kvadratmeterkostnaden för stenhuset är högre än trähusets. Det vill säga om trähuset har träfasad, för att putsa en fasad på ett trähus är något som fördyrar en hel del. Ett stenhus med massiv stomme kan hamna i samma prisläge som ett putsat trähus.

Det som kanske styr husets slutliga pris allra mest är valen av material och installationer. Det finns exklusiva och billigare alternativ till allt ifrån plåtarbeten, takpannor, värmesystem till ytmaterial, köks- och badrumsinredning. Generellt sett är det lättare att komma ner i pris genom att hålla nere på mängder än kvalitet. T ex blir det billigare i längden att ha ett kvalitativt fönster än två av låg kvalitet.

Entreprenadformen du väljer att bygga huset på spelar också in. Totalentreprenad är dyrare. Delad entreprenad är billigast, men då står du själv risken och du får en hel del eget arbete med projektering och samordning. För den som har tid och kompetens är detta ett alternativ för att spara pengar.

Att utföra byggnadsarbeten själv kan också vara ett sätt att styra priset. Även här gäller det att ha tid och kompetens. Viktigt!

Det går ju inte att bygga ett hus utan tomt, varför jag måste nämna några ord om tomtpriser i sammanhanget. Var tomtpriset hamnar handlar mest om läget, men lite grand också storleken på tomten och dess byggbarhet rent praktiskt och i relation till eventuell detaljplan. I storstadsregionerna är tomtpriserna betydligt högre än på landet. Ännu dyrare blir det om tomten är nära vatten. Exempelvis kostar en havsnära tomt 1200 kvm på Näset i Göteborg 5-6 Mkr. En lika stor tomt 4 mil österut som ligger vid en sjö med egen båtplats kan bli din för bara 300.000 kr.

Markarbetena är en post i kalkylen som är osäker och varierar mycket. Om man behöver spränga på tomten tillkommer åtskilliga hundra tusentals kronor. Även pålning gör att grundläggningen blir dyrare. Här gäller det att utreda noga vilka kostnader markarbetena kommer att föra med sig. Kanske behövs en geoteknisk markundersökning innan du köper tomten?

Givet alla ovan nämnda faktorer som gör att priset varierar kommer här ändå en fingervisning om vad det kan kosta att bygga hus. Priserna är exklusive tomt, markarbeten och anslutningsavgifter.

$ Ett nyckelfärdigt trähus med träfasad från en husfabrikant kostar mellan ca 10 000 och 20 000 kr per kvadratmeter, beroende på tillverkare, husmodell och materialval.

$ Ett nyckelfärdigt stenhus från en husfabrikant ligger på mellan ca 15 000 och 20 000 kr per kvm.

$ Ett arkitektritat trähus brukar hamna på ca 18 000 – 25 000 kr per kvm, men egentligen kan det sticka iväg hur högt som helst.

$ Ett arkitektritat stenhus kostar ca 20 000 – 30 000 kr per kvm, man kan också det bli mycket högre.

$ Ett lösvirkesbyggt trähus kostar 8 000 kr per kvadratmeter och uppåt, beroende på hur mycket eget arbete som ingår och hur billigt material du får tag på.

Sammanfattning;

1) Gör en budget för ert projekt, gärna ihop med er bank innan ni köper tomt & hus. Ha ett ”lånelöfte” klart innan beslut.

2) Ta hjälp av arkitekt eller husprojektör som kan leda er rätt i husvalet efter era behov.

3) Gör sedan en kalkyl utifrån detta. Finns en mall på boverkets hemsida. Var noggranna och lite kritiska det hjälper långt.

www.dahrenberg.se

Besök på byggplats

Här kommer en bild från en byggplats i Södra Brottkärr. Det är ett flerbostadshus som vi ritade nära Amundön.

flerbostadshus amundön

3D-printa ett hus?

190 kvm på mindre än 24 timmar, till fyra femtedelar av traditionella byggkostnader? Låter det för bra för att vara sant? Se filmen.

 

Räcke runt trappa

Räcke eller något annat? :)

Här kommer några bilder från ett inredningsprojekt som vi gör här i Göteborg. Det är fortfarande lite rörig runt om men räcket är någorlunda färdigt. En ytterligare tanke är att en stor VITA Eos taklampa ska vara i mitten.