Posts Tagged ‘hus’

Ombyggnad

De här skisserna lämnade vårt kontor igår. Det är en ombyggnad/renoverings projekt. Husets fasad ska bytas, altan ska göras om och läggas på andra delar av tomten. En hel uppfräschning av fastigheten med några små förändringar på insidan.

1502 inredningsförslag 1502 ombyggnad av altan

Ny illustration

Här kommer en uppdaterad illustration på de två husen som visades i förra inlägget.

Illustration

Här kommer en illustration på två hus som vi ritade för ett tag sedan. De är på gång att byggas och ska ligga i Brottkärr alldeles in till Amundön och hamnen. Båda husen innehåller två enheter varav två på runt 130 kvm och andra på ca 150 kvm. Det är putsfasad på första två plan, plåttak och en del av byggnaden bekläds i trä mellan de olika taken.

Hus i Brotkärr

 

Intressant läsning om nybyggda villor – signerat Anders Dahrenberg

Lite Söndagstankar om priser på nybyggda villor då denna fråga är ständigt återkommande från både kunder och vänner i media.

Blev lite långt men stå ut…

Husets konstruktion styr kostnaden för att bygga det. 1-planshus är dyrare att bygga än 1,5-planshus. Detta för att grundläggningsarbeten är dyrare än att bygga på höjden. Det finns också dyrare och billigare grundkonstruktioner.

Det är dyrare att bygga vinklar och vrår än att bygga en fyrkantig låda. Burspråk, balkong och takkupor är exempel på fördyrande konstruktioner.

– Ett hus kan byggas billigare om du låter konstruktionen gå före estetiken. Istället för att först välja hur huset ska se ut, säger du hur långt det ska vara mellan reglarna för att fönstren ska passa in emellan utan att behöva göra förstärkningar vid reglarna. Du använder dig av mått som gör att du inte behöver beskära gipsskivorna för att de ska passa. Husets utseende blir då anpassat efter det billigaste sättet att bygga.

Och det är så de billigare hustillverkarna har kommit ner i pris för sina hus. De tillverkar hus med enkel konstruktion som är billig att uppföra, i kombination med de billigaste materialvalen. Estetiken kommer då i andra hand.

Arkitektritade hus blir generellt sett ofta dyrare än icke arkitektritade, eftersom den som väljer att anlita en arkitekt har högt ställda estetiska krav. Man vill att arkitekten ska rita ett unikt hus och ofta handlar det om dyrare konstruktioner, annorlunda fönsterplaceringar, udda mått och exklusiva materialval som gör att priset sticker iväg.

– Om jag fick i uppdrag att designa, projektera och bygga ett så billigt hus som möjligt så skulle jag kunna komma under de billigaste hustillverkarnas priser.

– Men de som anlitar en arkitekt gör oftast inte det för att bygga billigt, utan för att bygga anpassat efter sina speciella önskemål och tomtens möjligheter, gärna med estetiska förtecken – dvs vackert. Och då sticker kostnaden iväg, självklart.

Om huset är prefabricerat eller inte har inte så mycket att göra med om det är arkitektritat eller inte. Det finns hustillverkare som bygger hus i samarbete med arkitekt efter kundens önskemål. En viss begränsning innebär det dock för estetiken. Arkitekten är här tvingad att hålla sig inom vissa givna mått och konstruktionslösningar som prefabriceringen tillåter.

Vad gäller byggmaterial, konstaterar vi att kvadratmeterkostnaden för stenhuset är högre än trähusets. Det vill säga om trähuset har träfasad, för att putsa en fasad på ett trähus är något som fördyrar en hel del. Ett stenhus med massiv stomme kan hamna i samma prisläge som ett putsat trähus.

Det som kanske styr husets slutliga pris allra mest är valen av material och installationer. Det finns exklusiva och billigare alternativ till allt ifrån plåtarbeten, takpannor, värmesystem till ytmaterial, köks- och badrumsinredning. Generellt sett är det lättare att komma ner i pris genom att hålla nere på mängder än kvalitet. T ex blir det billigare i längden att ha ett kvalitativt fönster än två av låg kvalitet.

Entreprenadformen du väljer att bygga huset på spelar också in. Totalentreprenad är dyrare. Delad entreprenad är billigast, men då står du själv risken och du får en hel del eget arbete med projektering och samordning. För den som har tid och kompetens är detta ett alternativ för att spara pengar.

Att utföra byggnadsarbeten själv kan också vara ett sätt att styra priset. Även här gäller det att ha tid och kompetens. Viktigt!

Det går ju inte att bygga ett hus utan tomt, varför jag måste nämna några ord om tomtpriser i sammanhanget. Var tomtpriset hamnar handlar mest om läget, men lite grand också storleken på tomten och dess byggbarhet rent praktiskt och i relation till eventuell detaljplan. I storstadsregionerna är tomtpriserna betydligt högre än på landet. Ännu dyrare blir det om tomten är nära vatten. Exempelvis kostar en havsnära tomt 1200 kvm på Näset i Göteborg 5-6 Mkr. En lika stor tomt 4 mil österut som ligger vid en sjö med egen båtplats kan bli din för bara 300.000 kr.

Markarbetena är en post i kalkylen som är osäker och varierar mycket. Om man behöver spränga på tomten tillkommer åtskilliga hundra tusentals kronor. Även pålning gör att grundläggningen blir dyrare. Här gäller det att utreda noga vilka kostnader markarbetena kommer att föra med sig. Kanske behövs en geoteknisk markundersökning innan du köper tomten?

Givet alla ovan nämnda faktorer som gör att priset varierar kommer här ändå en fingervisning om vad det kan kosta att bygga hus. Priserna är exklusive tomt, markarbeten och anslutningsavgifter.

$ Ett nyckelfärdigt trähus med träfasad från en husfabrikant kostar mellan ca 10 000 och 20 000 kr per kvadratmeter, beroende på tillverkare, husmodell och materialval.

$ Ett nyckelfärdigt stenhus från en husfabrikant ligger på mellan ca 15 000 och 20 000 kr per kvm.

$ Ett arkitektritat trähus brukar hamna på ca 18 000 – 25 000 kr per kvm, men egentligen kan det sticka iväg hur högt som helst.

$ Ett arkitektritat stenhus kostar ca 20 000 – 30 000 kr per kvm, man kan också det bli mycket högre.

$ Ett lösvirkesbyggt trähus kostar 8 000 kr per kvadratmeter och uppåt, beroende på hur mycket eget arbete som ingår och hur billigt material du får tag på.

Sammanfattning;

1) Gör en budget för ert projekt, gärna ihop med er bank innan ni köper tomt & hus. Ha ett ”lånelöfte” klart innan beslut.

2) Ta hjälp av arkitekt eller husprojektör som kan leda er rätt i husvalet efter era behov.

3) Gör sedan en kalkyl utifrån detta. Finns en mall på boverkets hemsida. Var noggranna och lite kritiska det hjälper långt.

www.dahrenberg.se

Hus i Torslanda

Här kommer dagens arkitektritade skiss :) Tomten ligger i Torslanda och är en bergstomt från början till slut. Därmed har vi ritat ett hus som ska minska på sprängarbete och anpassas till tomtens form så mycket som det går. Material som används är träpanel och cortenplåt. Huset är har en boyta på runt 170 kvm och har sex rum och kök varav fyra sovrum och ett lekrum. Utsikten över havet saknas från de högsta tomtpunkterna, så då har vi ordnat en takterrass som gör det möjligt att se havet.

hus torslanda

Ritades av Nikola Drincic

Flerbostadshus i Vaxholm

Ett flerbostadshus i Vaxholm som ska ersätta en befintlig kulturfastighet, som vår beställare fått rivningslov på. Huset är ritat med anpassning till den äldre bebyggelsen i området.

Fasadfärg

Det här huset ritade vi nu klart. Bygglovshandlingen ska lämnas in snart och här visas en fasadfärg undersökning.

Fasad färg - villa i göteborg

Nya skisser

Fasadskisser på en villa i fyra plan. Det är egentligen ett tillbyggnadsprojekt och skisserna visar hur den tillbyggnaden hänger ihop med befintliga huset.