Posts Tagged ‘park’

illustration – markplanering

Här kommer en liten illustration, förslag, på en enkel grön yta bredvid flerbostadshuset som vi ritade i Täby kommun. Kommunen kräver att byggherren gör i ordning också den ytan inte bara mark nära flerbostadshuset.

situationsplan